Menu Sluiten

Project advies

Direct project advies

Heeft u direct behoefte aan (maatwerk) advies over uw project, de projectomgeving of een kleiner onderdeel van uw project, dan kunt u ook bij ons terecht. Of wellicht bent u op zoek naar een projectleider die u kunt helpen

Het kan zijn dat u, naast de informatie op onze website, behoefte heeft aan direct advies of ondersteuning op maat. Het kan zijn dat u een (aankomend) projectleider bent en graag een adviseur naast u heeft om zaken uit te werken en/of te sparren over de inhoud en opzet en aanpak voor een succesvol project.

Ook kan het zijn dat u als opdrachtgever voor een opgave staat waarbij u de juiste vragen wil kunnen stellen over de aanpak, een eisenpakket of andere keuzemogelijkheden. Dit kan op het gebied van de gehele aanpak, de eerste idee├źn, maar ook gericht producten als tijdsplanning, kwaliteitswensen en organisatieopzet.

Tot slot kunnen het buiten grotere projecten of ontwikkelingen ook juist weer detailvragen zijn over onderdelen binnen de projectaanpak, of vragen over kleinschaligere verbouwingen, renovaties of onderhoud die u als eigenaar, sportclub, ontwikkelaar, beheerder of stichting heeft.

In elk geval kunt u kunt altijd direct uw adviesvraag stellen via: contact@kennisbank-projectaanpak.nl. U kunt hieronder nog even verder lezen over gerichte mogelijkheden, producten en diensten.

projectmanagement

Producten en diensten

U heeft onze website al gevonden voor een kennismaking met projectmanagement en wat daar allemaal bij komt kijken om dit goed toe te passen. Heeft u meer behoefte aan gericht advies en/of ondersteuning dan kunnen wij u (op weg) helpen met de aanpak en de uitwerking van producten binnen een project die essentieel zijn voor een succesvol resultaat. Zowel in tijd, geld als kwaliteit.

Vooropgesteld doen wij dit om onze kennis in te zetten voor verbetering rondom projectaanpak en kunt u ons zien als een daadwerkelijk verlengstuk van uzelf of uw organisatie. Wij vinden het belangrijk dat elk project goed doordacht en met de juiste afwegingen van start gaat en gevolgd wordt totdat het beoogde eindresultaat is behaald. U kunt denken aan de volgende onderdelen waarin wij u verder kunnen helpen:

 • Opdracht verheldering van het project in relatie tot goed projectmanagement.
 • PSU / projectstartup (helpen) organiseren of begeleiden van PSU workshops.
 • Plan van aanpak (helpen) opstellen (nadenken over het gehele project).
 • Adviseren over losse onderdelen van de aanpak of opstellen van deelproducten als: planningen, kostenramingen, organisatieopzet,werkomvang en verantwoordelijkheden, risico-analyse.
 • Programma van eisen (helpen) opstellen. (juiste afwegingen, samenhang, duidelijke basis voor architectenselectie en ontwerpfase).
 • Adviseren over architectenselectie (selectiecriteria, relatie tot PvE, selectie- en ontwerpteam).
 • Advisering over ontwerpfase (effecten van het ontwerp, bewaken van uitgangspunten, maken van de juiste keuzes in relatie tot de begroting).
 • Adviseren over voorbereidingsfase (vergunningen en ontheffingen, bouwterrein, nuts-aansluitingen, informatie en communicatie).
 • Adviseren over aanpak bouwprojecten (voor en nadelen samenwerkingsmogelijkheden, risico’s, opzet directie en toezicht).
 • Adviseren over nazorg (zowel ingebruikname als dossieroverdracht en onderhoud).
 • Kennisdeling zowel in uitleg over projectmanagement kunnen wij u verder helpen met informatiepakketten, sjablonen of presentaties om de basisprincipes en praktijkervaringen op het gebied van projectmanagement te delen.

Zowel in duidelijk rapportages, ondersteuning bij persoonlijke zoektocht of de gehele uitwerking of uitvoering kunnen wij u helpen om elk project tot een goed doordacht plan naar een succesvol eindresultaat te leiden.

Via ons e-mail adres contact@kennisbank-projectaanpak kunt u ons geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden vragen. U kunt hier direct uw dilemma of uw wensen schetsen om tot een goed beeld van de uitdaging(en) te komen. Wij kunnen daarna eerst de mogelijke oplossingsrichtingen voorleggen om deze eventueel (in een latere fase) nader uit te werken en/of te bespreken.

Specialismen

Kennisbank projectaanpak is opgezet om te adviseren over allerlei soorten projecten. Hoewel dit zich niet beperkt tot bouwprojecten en (vastgoed)organisatorische vraagstukken, ligt daar wel de basis van onze kennis.

Binnen de vastgoedsector hebben we jarenlange ervaring op het gebied van de ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed en sportgebouwen in het bijzonder. Heeft u dus een vraag over de realisatie van sporthallen, sportparken, clubgebouwen, speeltuingebouwen, welzijnsgebouwen of gymzalen dan bent u al helemaal bij ons aan het juiste adres.

Ook de manier waarop met onderhoud kan worden omgegaan, onderhoudsplanningen, VVE’s en de exploitatie van gebouwen is ons niet vreemd.

Ons doel is om de projectmatige aanpak in te zetten met kennis en ervaring als vastgoedeigenaar, opdrachtgever, projectleider, exploitant, beheerder en eindgebruiker, zodat resultaat voor alle vakgebieden succesvol kan worden.

Deel deze kennis!