Menu Sluiten

Tijd plannen

Tijdsplanning in projecten

Het plannen en beheersen van doorlooptijden kan een moeizaam proces zijn, want tijd laat zich nou eenmaal niet dwingen. Het is een kunst om goed te timen bij zowel de taakgerichtheid als de mensgerichtheid binnen het project. De taak van de projectleider is om met zijn team zo helder mogelijk in beeld te brengen wat de tijdsplanning van het project is en te sturen op de risicogebieden hierin.

Bij het maken van een tijdsplanning is het van belang om goed alle doorlooptijden van de verschillende onderdelen te weten, en deze met name goed te vertalen in reƫle doorlooptijden. Hiermee kan dure vertraging worden voorkomen. De overgang van verschillende werkzaamheden of fases binnen een project kunnen extra tijd nodig hebben door praktische of formele handelingen. Hoewel de onderdelen op zichzelf goed kunnen zijn ingepland, kan hierdoor alsnog vertraging ontstaan op de originele uitgangspunten.

Gantt Chart

tijdsplanning
voorbeeld van een Gantt Chart

Voor het plannen van nieuwbouwprojecten is de balkenplanning (Gantt chart) de meest praktische en meest gebruikte vorm. In planningssoftware zoals het veelgebruikte ‘Microsoft Project’ is een Gantt chart makkelijk om te zetten in een netwerkplanning, en zijn er ook koppelingen te maken met de benodigde resources (personeel) voor het project.

Bij het plannen kan worden uitgegaan van alle activiteiten uit de Work breakdown structure (WBS) en het RACI-model, eventueel gespecificeerd met inhoudelijke onderdelen.

Fasering en beslismomenten moeten goed in de planning worden opgenomen. Het kritieke pad wat ontstaat uit een goede planning zal bij de uitvoering goed in de gaten moeten worden gehouden. Het is dan ook verstandig om de planning tijdig te actualiseren als hier belangrijke wijzigingen in zijn ontstaan.

Checklist voortgang projectaanpak

Aanvullend aan de planning is het mogelijk om een checklist voor de project fasering toe te voegen, waarin je makkelijk kunt bijhouden welke resultaten er op het moment behaald zijn, en welke resultaten er nog behaald moeten worden.

Hiermee wordt voorkomen dat minder kritieke onderdelen in een complexe planning toch te laat worden opgepakt en alsnog kritiek worden. Een checklist geeft een goed beeld van het verloop en de status van het project.

Deel deze kennis!