Menu Sluiten

Risicomanagement

Risico’s in projecten beheersen

Risico management is een specifiek onderdeel van projectmanagement. Hoewel projectmanagement in het geheel is in feite al de beheersing van risico’s is, wordt er in projecten ook stilgestaan bij specifieke risico’s die zich kunnen voordoen.. In die zin is het belangrijk om al bij de start van elk nieuw project, met het projectteam, een risicoanalyse te maken als onderdeel van het projectplan. Dit is niet alleen goed voor het in kaart brengen van de risico’s, maar is ook een goed middel om het project beter te doorgronden en de verbondenheid binnen een projectgroep te vergroten.

De aanpak en omvang van een goede risicoanalyse kan variƫren per project, op basis van de complexiteit van het project. Soms kan het van toegevoegde waarde zijn om een onafhankelijke en gespecialiseerde adviseur of iemand onafhankelijk uit de eigen organisatie in te schakelen om 1 of meerdere sessie voor het maken van een gedegen risicoanalyse met een groot team te laten begeleiden. Tussentijds actualiseren van een risicoanalyse is bij grotere projecten ook belangrijk.

Risico analyse maken

Een risicoanalyse kan van vrij simpel tot redelijk complex worden aangepakt. Het principe van de aanpak voor het maken van de analyse is echter vrijwel gelijk. Het doel is om tot een duidelijk schifting van de risico’s te komen en daarbij ook te bepalen aan welke risico’s acties worden gekoppeld en welke van ondergeschikt belang zijn.

Het maken van een risicoanalyse gebeurt in principe volgens de volgende stappen:

  1. Benoemen van alle risico’s die je kunt bedenken.
  2. Beoordelen van de kans dat dit risico zich voordoet.
  3. Beoordelen van de hoogte van de consequenties van het risico.
  4. Samenvoegen van kans en consequentie.
  5. Benoemen van de belangrijkste risico’s.
  6. Opstellen van maatregelen tegen de (belangrijkste) risico’s.
  7. Maken van een actielijst op basis van de maatregelen.
  8. Sturen binnen het project op de voortgang van de actielijst.
  9. Evalueren van de risicoanalyse tijdens het project en, projectafhankelijk, tussentijds bijstellen.

Het is aan te bevelen om een standaard model of werkwijze toe te passen binnen een organisatie, zodat er ervaring ontstaat bij het maken van de analyse, en er met vergelijkbare waardes kan worden gemeten tussen verschillende projecten.

Ook kunnen veel voorkomende risico’s als standaard worden aangemerkt waardoor niet telkens door nieuwe projectteams dezelfde risico’s ‘uitgevonden’ hoeven te worden.

project management
Deel deze kennis!