Menu Sluiten

Projectleider

Rol van een projectleider

De taak of rol van de projectleider of projectmanager is dat hij of zij eindverantwoordelijk is voor het resultaat van het project. Een goede aansturing is in veel gevallen en uiteraard ook bij projectaanpak van groot belang voor een goed resultaat. Van projectleiders worden verschillende eigenschappen verwacht. Naarmate de complexiteit van projecten toeneemt, nemen ook de eisen die aan de projectleider worden gesteld ook toe. Een projectleider hoeft niet alles alleen te doen, daarvoor richt deze een projectteam in.

De verschillende eisen zijn meestal niet zozeer projectinhoudelijk van belang, maar met name voor de sturing van het totale proces. Inhoudelijke kennis van het vakgebied en onderdelen binnen het project zijn uiteraard wel een belangrijke toegevoegde waarde, zeker als het gaat om bouwprojecten.

Eigenschappen projectleider

Afhankelijk van de projectinhoud en het aantal interne en externe project teamleden, zijn de volgende eigenschappen in voldoende mate nodig bij de projectleider:

 • Resultaatgericht
 • Slagvaardig
 • Motiverend
 • Praktisch
 • Ondersteunend
 • Ondernemend
 • Analytisch
 • Communicatief
 • Onderhandelingsvaardigheid
 • Omgaan met onzekerheden
 • Organiseren en delegeren
 • Kennis van het vakgebied

Leiderschap in projecten

Naast de kernkwaliteiten van een projectleider, is ook de managementstijl van de betreffende persoon van belang. Er zijn verschillende methodieken die hiervoor gebruikt kunnen worden, zoals:

Het leiderschapsmodel ‘The Managerial Grid’ van Blake en Mouton. Dit is een instrument wat uitgaat van een ideale mix van taakgerichtheid en mensgerichtheid bij de projectaansturing.

Een ander veelgebruikt model bij leiderschap in algemene zin is het ‘situationeel leiderschap’ van Hersey en Blanchard. Dit model baseert de aansturing van medewerkers op basis van competenties, in combinatie met de taak volwassenheid. Hieruit ontstaan in principe 4 hoofdgroepen, waar bij elke groep de meest ideale manier van aansturing voor kan worden toegepast.

Ook kennis van theorie├źn over conflicthantering en teambuilding kunnen van belang zijn voor het succesvol invullen van de taken in de rol van projectleider.

projectleider

Invloed van een projectleider

De invloed van de projectleider op de projectvoortgang, het projectteam en het uiteindelijke resultaat is groot. Het mag duidelijk zijn dat de capaciteiten van deze manager van groot belang zijn voor een goede projectorganisatie.

Er zal tot slot ook gelet moeten worden op wat men van de projectleider verwacht. Is de persoon vakinhoudelijk op de hoogte binnen bouwprojecten, dan kan hier minder externe aanvulling nodig zijn bij verschillende onderdelen. Ook zorgt de vakinhoudelijke kennis snel voor goede communicatie en onderling begrip binnen een bouwproject en het projectteam in het geheel.

heeft u direct een projectleider of projectadviseur nodig, kijk dan ook even op onze pagina over direct advies, of mail uw vraag naar contact@kennisbank-projectaanpak.nl

Deel deze kennis!