Menu Sluiten

WBS

Work Breakdown Structure – WBS

Een WBS is een onderdeel van het projectplan. WBS staat voor ‘work breakdown structure’ en is een belangrijke basis voor het in kaart brengen van de totale projectomvang. Het is van belang om een WBS met het projectteam te maken. De opzet van de structuur zorgt ervoor dat je snel tot de kern van het projectactiviteiten en resultaten. Als je dit samen met alle betrokkenen van het project opstelt kom je snel tot alle relevante inzichten en ontbrekende onderdelen van je project.

Een WBS geeft in feite ook input aan het zogenaamde RACI model, waar taken verder verdeeld worden qua verantwoordelijkheid.

Maken van een WBS

Het maken van een WBS of werkschema zorgt er stapsgewijs voor dat je alle onderdelen die komen kijken bij een project in beeld brengt. De vorm van een WBS bestaat in de meeste gevallen uit een schema waarbij van boven naar beneden een verdere uitsplitsing in structuur van alle onderdelen wordt uitgewerkt. In volgorde van opzet van een WBS gaat dat als volgt:

  1. benoem bovenin het beoogde projectresultaat.
  2. Verdeel daaronder de belangrijkste aandachtsgebieden. Bij veel projecten kun je daarbij goed uit de voeten met de standaard fasering van (bouw)projecten.
  3. benoem alle taken die er liggen onder de aandachtsgebieden.
  4. benoem de activiteiten die nodig zijn, tot een niveau dat dit aan de verantwoordelijkheid van één persoon kan worden gekoppeld.

Hieronder is een voorbeeld te zien van een Work Breakdown Structure:

work breakdown structure
voorbeeld van een WBS van een algemeen bouwproject

Werkschema en werkverdeling

Het maken van een work breakdown structure geeft niet alleen een goed totaalbeeld als het af is, maar is ook een belangrijke stap om met een projectteam alle details van het project door te spreken en om tot de essentie van het project te komen. Ook zorgt het ervoor dat zaken niet vergeten worden in de verdere uitwerking van het project. Zie een WBS dan ook als een werkschema, waarop straks de werkverdeling verder uitgewerkt kan worden.

Door samen met teamleden het WBS te maken en aan te vullen ontstaat er ook inzicht vanuit verschillende invalshoeken. Hoe ervaren een projectleider ook is en hoe zelfstandig iemand kan werken, de inbreng en invloed van projectleden kan cruciaal zijn om tot de kern van de projectinhoud te komen.

Ook belangrijk bij projectmanagement is de manier waarop je het project stuurt. Bekende tools zoals van Monday helpen een duidelijke inzicht te geven in de verschillende project onderdelen.

projectmanagement tools
Overzichtelijke projectmanagement tools van Monday.

Deel deze kennis!