Menu Sluiten

Scrum

Wat is Scrum

Scrum is een aanpak, een methode, die valt onder de Agile filosofie. Via een scrum aanpak is het de bedoeling om zo effectief en flexibel mogelijk samen te werken. Hierdoor ontstaan er optimale productieve processen en worden problemen en kansen direct aangepakt.

Het toepassen van scrum, ook wel scrummen genoemd, komt het best to zijn recht als een opgave nog niet geheel duidelijk is en/of als er wordt verwacht dat er veel verandering zal optreden op weg naar het einddoel.

Scrum onderdelen

srcum methode

Scrum gaat uit van zelf organiserende teams in plaats van hiƫrarchische teams of afdelingen. Binnen de scrum aanpak zijn 3 basisrollen herkenbaar; de product owner, oftwel de eigenaar of klant van het product. De scrum master, degene die de scrum master is, is degene die het proces begeleid en het team ondersteund en faciliteert. Het team is verantwoordelijk voor de producten in het proces. teamleden zorgen ervoor dat alles voldoet aan de wensen van de klant en dat het binnen de afgesproken tijd wordt opgeleverd. Een scrum team bestaat over het algemeen uit 3 tot 8 personen, en is gevuld uit verschillende disciplines die bijdragen aan de kwaliteit van de opgave.

Een scrum sessie

Scrummen gebeurt in zogenaamde sprints. Een sprint wordt ingericht voor een periode van 2 tot 4 weken en richt zich op een deelproduct. Een sprint start met het plannen, daarna uitvoeren via dagelijkse korte bijeenkomsten, Daily Scrums. Een sprint wordt afgesloten met een review, het moment waarop het (deel)product met de klant wordt gedeeld. Na de sprint is er ook standaard een retrospective meeting, waarin met name wordt teruggekeken op het teamproces en de werkwijze, in plaats van het inhoudelijke product.

Na een sprint begint een volgende sprint, e.e.a. afhankelijk van de uitkomsten van de review, maar ook de aard en omvang van de totale opgave.

Deel deze kennis!