Menu Sluiten

Aanpak bouwproject

Aanpak bouwproject

Bouwprojecten kennen verschillende vormen. Van groot tot klein. Van nieuwbouw tot het herinrichting van gebieden of het bouwen van een woonwijk. De omvang van een project speelt een grote rol in de manier waarop je deze aanstuurt.

Bij een complex project is vaak sneller sprake van deelprojecten. Die kun je mogelijk weer op zichzelf laten aansturen. De inrichting van de projectorganisatie moet passend zijn bij de omvang van de opgave. Projectmanager en deelprojectmanagers werken goed samen, ondersteund door het projectteam. Alle relevante projectonderdelen komen terug in de projectplannen, waarbij ook deze onderlinge organisatie wordt uitgewerkt.

aanpak bouwproject

Projectaanpak

Bij het het bespreken van de projectopdracht moeten een aantal zaken goed worden vastgelegd. Dit komt de uiteindelijke uitvoering ten goede. sommige uitgangspunten zijn harde eisen zijn die uit de initiatieffase zijn meegekomen. Een haalbaarheidsonderzoek of eerdere analyses zijn daar voorbeelden van.

Een aantal van deze onderwerpen zijn:

Ambitieniveau – Er zal goed moeten worden afgesproken wat het ambitieniveau en kwaliteitsniveau is wat er door de opdrachtgever wordt verwacht.

Eisen en wensen – De wensen van de opdrachtgever worden vertaald in een programma van eisen. In veel gevallen wordt dit uitgewerkt door het projectteam. De exacte eisen bepalen mede het ambitieniveau. Ook is er in een PvE aandacht voor de omvang van het project en belangrijke functionele en technische eisen. Het PvE is het startdocument voor de ontwerpfase.

De manier van bouwen – Wat zijn de bestemmingseisen? Geeft de bestemming ruimte om in 1 bouwlaag te bouwen, of wil je liever stapelen? Of kies je er dan liever voor om een bestemmingswijziging te doorlopen.

De manier van exploiteren – Ontstaat er een Vereniging van Eigenaren (VvE) en hoe wil je omgaan met de technische scheiding. Is er sprake van gronduitgifte, erfpacht, of wil je naar een huurconstructie met andere partners.

projectmanagement tools
Overzichtelijke projectmanagement tools van Monday.

Vormen van bouwprojecten

Bouwprojecten kennen verschillende vormen qua aanpak. De meest voorkomende zijn de volgende:

Traditionele aanpak: Waarbij vanuit een PvE, door een architect een ontwerp en bestek wordt gemaakt. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en de aanbesteding van een aannemer volgt.

Design & Build: Waarbij de te contracteren partij zowel het ontwerp als de uitvoering als taak heeft. Dit kan in meerdere gradaties, waarbij bijvoorbeeld ook de exploitatie en het onderhoud kan worden toegevoegd.

Turn-Key: Is eigenlijk een vorm van Design&Build, maar gaat misschien nog specifieker uit van het volledig wegzetten van een ontwerp en bouwopdracht, met een goed PvE. Hierna is het letterlijk en/of figuurlijk alleen de sleutel die je in ontvangst hoeft te nemen als het geheel klaar is.

Bouwteam: In bouwteam verband kunnen ontwerpers bouwers, en de opdrachtgever gezamenlijk tot een oplossing komen. Pas daarna worden vergunningen en realisatie verder doorgepakt. Partijen zitten vroeg aan tafel en denken mee over wensen en oplossingen. Hierdoor krijgt de de potentiƫle bouwer de kans mee te denken over het ontwerp.

PPS constructie: PPS staat voor publiek private samenwerking, waarbij non-profit organisaties de samenwerking met ontwikkelaars zoeken. Vaak gaat het om ingewikkelde projecten. Voorbeelden van PPS zijn de samenwerking met gemeentes waarbij er bijvoorbeeld een winkelcentrum wordt gecombineerd met zorginstellingen, scholen of woningen.

Een projectdefinitie in de initiatieffase zal duidelijkheid moeten geven over de keuzes in het project. zodoende weet de opdrachtgever wat hij kan verwachten. Het projectteam maakt belangrijke inhoudelijke keuzes op weg naar het eindresultaat.

Het is de taak van de projectleider om alles helder te krijgen. Dit betekent in de praktijk vaak doorvragen bij de opdrachtgever en zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien.

Deel deze kennis!