Menu Sluiten

Ontwerpfase

Ontwerpfase projecten

De ontwerpfase van een project start nadat er goedkeuring is gegeven op het projectplan, als sluitstuk van de definitiefase. Er kan gestart worden met het verder ontwerpen van het project. In deze fase zal het ontwerpteam gevormd worden en adviseurs betrokken worden om tot een technische uitwerking van het project te komen. Ook de begroting, het betrekken van belanghebbenden en onderzoeken om tot een duidelijk ontwerp te komen, komen in deze fase voor.

Tijdens de ontwerpfase worden zoveel mogelijk details toegevoegd en komen ook daar weer knelpunten, kansen en risico’s in beeld. De ontwerpfase geeft tijd en ruimte om dat goed uit te werken, zodat in een volgende fase, ter voorbereiding en uitvoering van het project, er minder onduidelijkheden zijn. Ontwerpen wordt in bouwprojecten meestal gedaan aan de hand van een architect, samen met een ontwerpteam. In ander soorten projecten kan het ontwerpteam ook worden gevoed door designers of bijvoorbeeld ICT-specialisten.

ontwerpfase project

Onderdelen van de ontwerpfase

De ontwerpfase bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder veel ontwerpwerk, maar zeker ook het nodige advieswerk. Hieronder een overzicht van belangrijke onderdelen die voorkomen in de ontwerpfase. We hebben in dit voorbeeld de onderdelen meegenomen die in een typisch bouwproject voorkomen. Bouwprojecten zijn mooie voorbeelden van projectmatig werken. Veel van de fasen en onderwerpen komen in andere projecten (soms in een iets andere vorm) wel terug:

 • Bepalen van aanbestedingsvormen voor architect en aannemer.
 • Aanbesteding architect.
 • Referentieprojecten en technische idee├źn uitwisselen.
 • Schetsontwerpen bespreken.
 • Voorlopig ontwerp (VO), in overleg met ontwerpteam.
 • Voorbespreking ontwerp in welstandscommissie.
 • Overleg met belanghebbenden.
 • Definitief ontwerp (DO).
 • Directiebegroting opstellen.
 • Presentatie DO voor belanghebbenden.
 • Constructieadvies.
 • Grondonderzoek en sondering.
 • Bestekteksten en advies (Bouw, elektra en Werktuigbouwkundig).
 • Opzet bouwbegeleiding en directievoering.
 • Goedkeuring ontwerp en directiebegroting door opdrachtgever.
 • Voorbereiden vergunningsaanvraag.

Doel van de ontwerp fase

In de ontwerpfase wordt er gestructureerd naar een eindontwerp gewerkt waarmee de vergunningsprocedure kan worden opgestart. Daarnaast start daarmee tegelijkertijd (bij een traditionele aanpak van een bouwproject) de selectie van een hoofdaannemer via een aanbestedingsprocedure.

Voor de aanbestedingsprocedure zijn er verschillende aanbestedingsvormen die kunnen worden toegepast. Dit varieert van een 1 op 1 aanvraag, meervoudig onderhands of een nationale of Europese aanbesteding.

Deel deze kennis!