Menu Sluiten

Lean

Wat is Lean

Lean, of Lean management, is een methode die zich vooral richt op het creëren van waarde vanuit de wens van de klant. Dit worden gedaan door continue verbeteren en het wegnemen van verspilling.

Omdat projectmanagement een sterke relatie heeft met andere werkvormen, procesmanagement en manieren om kwaliteit te verbeteren, besteden we aandacht aan een aantal andere methoden, zoals Lean, waar je vast wel eens van gehoord hebt.

De basis van de Lean ligt bij Sakichi Toyoda. Deze oprichter van de Toyoda weefgetouwen en naaimachines fabriek wordt gezien als een belangrijke grondlegger van de Japanse industriële revolutie. Hij bedacht een methode om een weefgetouw te laten stoppen als er een fout ontstond, zodat de fout eerst kon worden hersteld voordat het werk werd afgemaakt. Ook is hij bekend om zijn uitgangspunt dat om tot de kern van een probleem te komen, vijf keer waarom? zou moeten vragen voordat je met een oplossing komt. Toyoda weefgetouwen en naaimachine fabriek is nu het huidige Toyota.

5 basis principes Lean

Lean methode

De Lean methodiek gaat uit van de volgende 5 basisprincipes:

  1. Waarde: waarde vanuit klantperspectief.
  2. Waardestroom: stroom in beeld brengen en verspilling elimineren.
  3. Flow: creëren van een doorlopend proces.
  4. Pull: vraaggericht werken (van push naar pull).
  5. Perfectie: continue verbeteren, streven naar perfectie.

Het Lean huis

Om Lean toe te passen wordt er gewerkt met een zogenaamd Lean-huis. E.e.a. ongeveer zoals op de afbeelding weergegeven. Er zijn verschillende vormen of invullingen die organisaties kiezen voor het Lean huis. Allemaal wel gericht op dezelfde elementen, maar soms net met en andere benaming of kenmerk.

Hieronder worden de belangrijkste elementen van het Lean huis weergegeven. In het totaal geven deze invulling aan de basisprincipes van Lean.

len elementen

1 Het dak: Doe alles alleen als het klantwaarde heeft. Klantgericht werken wordt via Lean daadwerkelijk in de praktijk gebracht.

2 De fundering: Regelmatige werkverdeling (Heijunda). Zorg voor een gelijkmatige werkstroom, meer na elkaar dan tegelijkertijd, goede balans in wat er in komt en uit gaat. En creëer hier standaarden in! Ook robuustheid 1:3 en 3:1 hoort hierbij. (waarbij 1 persoon 3 dingen kan, en 3 personen hetzelfde ding). Just in time.

3 Rechter pilaar: In één keer goed (Jidoka)Input en output is in één keer goed. Denk aan duidelijke processen, maar ook in voorkomen van fouten. Een stekker in een stopcontact is iets wat ontworpen is vanuit deze gedachte. Het is bijna niet mogelijk om dit fout te doen. Poka-Joke, voorkomen van fouten.

4 Linker pilaar: Voorkom verspilling (Muda). Voorkom verspilling in aspecten als: overproductie, wachttijden, transport, over bewerking, onnodige voorraad, onnodige bewegingen of processen, fouten, verspillen van talenten.

5 de vloer (en in sommige huizen het plafond) (Kaizen): Continue verbeteren. Perfectie als doel maakt dat je altijd blijft verbeteren. Manieren om dit te doen zijn te vinden in het toepassen van de plan, do, check, act cyclus. Ook het gaan naar de plek van de waarheid / werkvloer (Go Gemba) is een onderwerp wat hierin past. En in uitvoering het toepassen van visueel management.

Lean management en de Lean filosofie brengen herkenbare, maar vooral een krachtige en samenhangende aanpak. Doordat Lean in sommige gevallen wel echt afhankelijk is van ketenpartners en vooral ook de collectieve omarming, vraagt het wel van boven tot onder commitment om dit succesvol toe te passen. Elementen uit Lean zijn uiteraard individueel altijd van waarde en komen in andere methoden zoals Agile of Scrum soms weer net even anders terug.

Deel deze kennis!