Menu Sluiten

Uitvoeringsfase

Uitvoeringsfase van een project

De werkelijk uitvoeringsfase of realisatiefase van een project gaat in nadat alle voorbereidingen zijn getroffen. Uitvoeringspartners zijn ingehuurd, vergunningen, ontheffingen zijn verleend, alles is startklaar voor de werkelijke uitvoering. De uitvoeringsfase is voor veel buitenstaanders van het project de meest duidelijke fase. Dit komt omdat er, zeker bij ruimtelijke en fysieke projecten, ook echt iets zichtbaar wordt van het project.

Vaak worden bij het plannen en ervaren van een project de voorgaande fasen vergeten. Ondanks dat deze overige fases, zeker in complexe projecten zoals een bouwproject, soms minimaal net zo lang duren dan deze specifieke realisatiefase.

Communicatie over de voortgang, maar ook over alle stappen en fases van de projectaanpak kunnen helpen om partijen meer zicht te geven op de totale omvang en doorlooptijd van projecten.

Een manier van sturen en grip houden kun je doen met tools zoals die van Monday. Deze helpen een duidelijke inzicht te geven in de verschillende project, waarmee je de voortgang kunt bewaken.

projectmanagement tools
Overzichtelijke projectmanagement tools van Monday.

Uitvoering van bouwprojecten

We nemen weer als voorbeeld een bouwproject. De uitvoeringsfase start na de voorbereidingsfase in het totale project. Voor de hoofdaannemer start de uitvoeringsfase van het project met de voorbereidingen voor de realisatie, zoals het inrichten van een bouwplaats en het afgraven van grond. Zo heeft een uitvoeringsproject eigenlijk ook weer zijn eigen fasering. Dit kan verwarrend zijn, maar als je in een WBS en RACI goed hebt aangegeven hoe je projectstructuur eruit komt te zien, wordt vanzelf duidelijk wat er onder wiens verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd.

De uitvoeringsfase is cruciaal voor het slagen van het project en het behalen van een optimaal projectresultaat. De selectie van de partijen die hiervoor zorg dragen, zoals de aannemer, is van groot belang.

De bouwwereld is continu aan verandering onderhevig, en dit zou je per project nader moeten bekijken. Welk type aannemer is geschikt voor welke klus? en hoe kom je tot een samenwerking met de beste partijen voor je opdracht? Dit zijn belangrijke vraagstukken die in de voorbereiding de basis vormen voor de uitvoeringsfase.

Onderdelen realisatiefase

De belangrijkste onderdelen die voorkomen tijdens de uitvoeringsfase of realisatiefase (met als voorbeeld weer het bouwproject) zijn:

 • Vergaderstructuur vastleggen (bouwvergaderingen, werkbesprekingen, stuurgroep).
 • Overzicht contactpersonen en leveranciers.
 • Bouwplaatsinrichting bepalen.
 • Bouwplanning aannemer goedkeuren.
 • Veiligheidsplan voor uitvoering maken.
 • Bouw- en woningtoezicht inlichten over start bouw.
 • Bouwterrein bouwrijp maken.
 • Budgetbewaking.
 • Viering 1e paal (mits gewenst).
 • Bouwwerkzaamheden in uitvoering (regulier bouwproces aannemer).
 • Gebruiksvergunningring aanvragen.
 • Voortgang / bezichtiging belanghebbenden.
 • Opdrachten inrichtingsvoorzieningen.
 • Directieleveringen.
 • Nutsvoorzieningen.
 • Sluitplan.
 • Omliggend straatwerk.
 • Bouwschoonmaak.
 • Oplevering (en vrijgeven door bouw- en woningtoezicht).
 • Inrichting en ingebruikname.

realisatiefase
Tijdens de uitvoeringsfase wordt langzaam een resultaat zichtbaar
Deel deze kennis!