Menu Sluiten

Nazorgfase

Nazorgfase van een project

Als een nieuw gebouw of een ander projectresultaat fysiek gerealiseerd is, betekent dit nog niet dat het project en de projectleiding is afgerond. Een belangrijke fase na de uitvoering is namelijk de nazorgfase. De nazorgfase wordt regelmatig vergeten of minder ingrijpend ingeschat dan deze werkelijk is. Zo is er vaak snel een afname van inzet en betrokkenheid van mensen, maar bijvoorbeeld ook een te snelle overdracht, zonder dat alle opstartproblemen zijn opgelost.

Om de nazorgfase goed te doorlopen is het van belang om goed in te schatten hoe lang die duurt en wie er in die fase nog nodig zijn om het project de nazorg en overdracht te geven die nodig is.

Goede nazorg projecten

We nemen voor de nazorgfase weer het voorbeeld van een bouwproject. De eerste stap om van uitvoering naar nazorg over te gaan is de oplevering van het nieuwe gebouw. Belangrijk is hierbij dat een project niet wordt geaccepteerd als het nog niet volledig en compleet op te leveren is. Andere belangrijke onderwerpen in de nazorgfase zijn:

 • Afhandeling opleveringspunten.
 • Opruiming bouwplaats en keten.
 • Uitleg en instructies technische bediening en installaties.
 • Opstalverzekering.
 • Inboedelverzekering.
 • Sleutels ontvangen.
 • Goedkeuring brandweer en bouw- en woningtoezicht.
 • Afgifte gebruiksvergunning.
 • Revisietekeningen ontvangen.
 • Bedieningsvoorschriften ontvangen.
 • Meters en meterstanden inzichtelijk.
 • Leveringscontracten.
 • Keuring en rapportages (liften, normen, etc).
 • Bezichtiging belanghebbenden (opdrachtgever, eindgebruikers, organisatie).
 • Bedieningsvoorschriften.
 • Sleutels afgeven aan eigenaar, beheerders en gebruikers.
 • Bouwkundige gegevens overdragen aan beheerorganisatie.
 • Overdragen gegevens exploitatie en bedrijfsvoering.
 • Onderhoudscontracten installaties voorbereiden of afsluiten.
 • Onderhoudscontract brandveiligheidsinstallaties.
 • Foto’s nieuwstaat (tbv communicatie).
 • FinanciĆ«le afronding.
 • Communicatie en Feestelijke opening.
 • Projectevaluatie.

Al met al een hele lijst met belangrijke onderwerpen die in de nazorgfase aan bod komen. Wat er in de praktijk gebeurt is dat er vanuit een vrij compacte projectorganisatie opeens veel belanghebbende partijen actief bij het project betrokken moeten en willen worden.

Plannen van nazorg

Bij een goede planning van de nazorgfase kan voorkomen worden dat er veel onduidelijkheid blijft bestaan over de ingebruikname van het project, en de inhoud van het project. Ook is het belangrijk om goed in te calculeren dat er dus voldoende tijd en inzet van projectleiding aanwezig moet zijn in deze fase. Dit geldt niet alleen voor de aannemer en architecten, maar ook de inzet van de projectleider.

Tot slot is communicatie een belangrijk middel om tot een goede nazorg te komen. Op tijd de juiste informatie delen, de juiste mensen informeren en betrekken is allemaal van groot belang om ook de afronding van de projectaanpak op de juiste wijze uit te voeren.

nazorgfase project
Deel deze kennis!