Menu Sluiten

Projectplan

Projectplan maken

Om de complexiteit van een project goed te omschrijven wordt er gebruik gemaakt van een projectplan. De opzet bestaat uit de projectdefinitie met de formulering van de doelstelling en resultaat. Het projectplan is een belangrijk onderdeel voor de sturing van het project, en verdient zijn tijd en waarde voor het maken ervan bij de uitvoering van het project al snel terug.

Als er een vorm met een standaard inhoud van een projectplan of plan van aanpak in een organisatie aanwezig is, zal er gekeken moeten worden of deze toereikend is en vooral, of deze makkelijk hanteerbaar is. Een goed projectplan zal, afhankelijk van het betreffende project, in meer of mindere mate minimaal een aantal belangrijk onderdelen bevatten die het geheel van de opgave goed weergeven.

Onderwerpen in projectplan

Algemeen informatie over het project:

De beheersmatige aspecten:

Een goed plan van aanpak

Bij het opstellen van een goed projectplan komen alle relevante onderdelen aan bod die binnen het project van belang zijn. Samen met het projectteam worden de zaken besproken en opgesteld, waarna er een helder stuk kan worden gepresenteerd aan de opdrachtgever. In het plan zal moeten zijn aangegeven wat er van het projectresultaat verwacht mag worden, met als onderbouwing alle beheersmatig aspecten en een inventarisatie van de risico’s.

In het plan zal ook moeten worden aangegeven wat specifiek niet bij het resultaat van het project hoort. In feite moeten alle onduidelijkheden weggenomen zijn, waarna de opdrachtgever akkoord kan geven voor de uitvoering volgens het plan. De kwaliteit van een project kan verder gewaarborgd worden door het stellen van de juiste eisen en het toepassen van onderdelen uit de voorgaande hoofdstukken, waarbij de projectleider, het projectteam, organisatie en procedures allemaal kunnen bijdragen aan succesvolle projectrealisatie.

Het maken van een goed projectplan zorgt ervoor dat je vooraf goed nadenkt over alle samenhangende onderwerpen binnen het project. Een onmisbare stap.

projectplan maken