Menu Sluiten

Kwaliteit

Sturen op kwaliteit

De beoogde kwaliteit van het projectresultaat is een belangrijk onderwerp om vooraf te bepalen en met de opdrachtgever te bespreken. Door specifieke randvoorwaarden en kwaliteitseisen te formuleren, maak je een basis voor de uiteindelijk kwaliteit van het project.

In bouwprojecten is er over het algemeen al veel geregeld waardoor er aan minimale kwaliteitseisen wordt voldaan, bijvoorbeeld door het bouwbesluit en NEN-normeringen. Aanvullend geeft een goed Programma van Eisen (PvE) de belangrijkste wensen weer die in het ontwerp moeten worden meegenomen. Dit PvE is een belangrijk startdocument waarmee het project van initiatief en definitiefase kan worden overgebracht naar marktpartijen voor de ontwerpfase.

Het uiteindelijke bestek voor het bouwproject zal een goede vertaling van het PvE moeten zijn en, passend binnen de begroting, tot de belangrijkste taakstelling van uitvoerende partijen behoren.

Project management tools

Ook belangrijk bij projectmanagement is de manier waarop je het project stuurt. Bekende tools zoals van Monday helpen een duidelijke inzicht te geven in de verschillende project onderdelen.

projectmanagement tools
Overzichtelijke projectmanagement tools van Monday.

Bepalen van het kwaliteitsniveau

Voor het bepalen van de gewenste kwaliteit zijn er 3 soorten kwaliteitsomschrijvingen te herkennen:

  1. De kwaliteit die moet worden gehaald = dit is de minimale kwaliteit.
  2. De Kwaliteit die hoort = het niveau waarop de opdrachtgever rekent.
  3. De Kwaliteit die kan = aanvullende en onderscheidende projectkwaliteit.

Voor een optimaal resultaat van projecten is het van belang om altijd op zoek te gaan naar ‘de kwaliteit die kan’. Deze meerwaardes kunnen in verschillende zaken liggen, zoals de technische uitvoering, elektrische installatie of afwerking van het projectresultaat, of in de zorgvuldigheid van communiceren, maar bijvoorbeeld ook in de betrokkenheid en het ‘plezier’ wat kan ontstaan bij het doorlopen van een goed project.

Omschrijven van kwaliteit

Om de kwaliteitseisen goed vorm te geven en te borgen binnen het project is het schrijven van een kwaliteitsplan, als onderdeel van het projectplan, van belang. Dit kwaliteitsplan is grofweg als volgt op te bouwen:

  1. Omschrijven van de kwaliteitscriteria.
  2. Rangschikken van de criteria.
  3. Toetsen van criteria aan capaciteiten van het projectteam.
  4. Criteria selecteren die de meeste aandacht vragen.
  5. Beheersmethodes formuleren voor de criteria.
  6. Consequenties van het kwaliteitsplan opnemen in het projectplan.

Kwaliteit is een belangrijk beheersmatig aspect in projecten. Om kwaliteit te borgen en goed vast te houden tijdens het project is het van belang deze goed te verdedigen onder de vaak toenemende druk van tijd en geld.

Met de juiste tools en het inzicht van wat er allemaal nodig is in een project, verklein je de kans op het verlies van de beoogde kwaliteit. Net als met alle andere beheersmatige aspecten in projecten geldt dat het vooraf verscherpen van de opgave (bijvoorbeeld in het projectplan) de kans op slag vergroot. Net als bij al het vakmanschap: Het hebben van goed gereedschap is het halve werk.

kwaliteit management
Goed gereedschap is het halve werk

Deel deze kennis!