Menu Sluiten

Raci

Raci model

Raci is de naam van een veelgebruikt model binnen projectmatig werken. Raci is een model waarin de betrokkenheid van deelnemers binnen een project eenvoudig en eenduidig inzichtelijk kan worden gemaakt. Taken en verantwoordelijkheden worden duidelijk gemaakt. Ook de omvang van de opgave krijgt via een raci model de omvang die nodig is voor een projectmatige aansturing.

Een Raci model kan worden gemaakt op basis van de work breakdown structure (WBS) die je voor je project hebt gemaakt. Met een Raci model of Raci-matrix kun je hierop een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden uitwerken. Dit kun je makkelijk doen door alle activiteiten uit de WBS om te zetten (of automatisch te koppelen) aan een matrix waarin je de betrokken personen en alle taken en activiteiten kwijt kunt.

Onderstaand voorbeeld geeft een beeld van hoe de raci-matrix (of verantwoordelijkheidsschema) eruit ziet:

raci model voorbeeld

Het verantwoordelijkheidsschema, in de vorm van een raci-model, is normaal gesproken een onderdeel van het projectplan. Het verantwoordelijkheidsschema kan in dat plan weer als basis dienen voor de tijdplanning, waar alle activiteiten in tijd worden uitgeschreven. De planning, samen met de WBS en VWS, vormen daarmee een sluitend geheel binnen de projectaanpak.

Project management tools

Vormen van Raci modellen en andere handige en overzichtelijke tools zijn op veel plaatsen te vinden. Een voorbeeld van overzichtelijke projectmanagement tools zijn bijvoorbeeld te vinden bij Monday. Hieronder een voorbeeld van de overzichten die daarin beschikbaar zijn.

projectmanagement tools
Overzichtelijke projectmanagement tools van Monday.

Betekenis van Raci

De afkortingen en vertaling van RACI zijn als volgt:

  • R (Responsible) = verantwoordelijk voor de uitvoering = Uitvoerend
  • A (Accountable) = eindverantwoordelijk, heeft eindoordeel = Beslisser
  • C (Consulted) = iemand die vooraf geraadpleegd wordt = Adviseur
  • I (Informed) = iemand die achteraf geïnformeerd wordt = Geïnformeerde

Optioneel kunnen ook de S en O gebruikt worden, waardoor het RASCI of CAIRO model wordt gevormd. Deze aanvullingen staan dan voor:

  • S (Supportvie) = iemand die ondersteuning verleent = Ondersteunend
  • O (Out of the Loop) = expliciet geen deelgenoot van het proces = Uitgesloten

Raci gebruiken

Raci modellen zijn een ideaal middel om in één opslag alle deelnemers, activiteiten en vooral verantwoordelijkheden te kunnen inzien. Juist het goed beleggen van verantwoordelijkheden is een belangrijk onderdeel in elke bedrijfsvoering en in het bijzonder in een projectomgeving.

Als u graag op weg wilt worden geholpen om een goed doordachte projectstart te maken en een RACI model te ontwikkelen, projectinhoud te verduidelijken en het juiste projectteam te laten begeleiden hierin, dan kunt u ook bij meer advies en ondersteuning vinden. Kijk daarvoor goed rond op onze website.

Deel deze kennis!