projectaanpakkennisbank projectaanpak

 

 

 

 

 

Kennisbank projectaanpak is een belangenloos initiatief om kennis en praktijkervaring op het gebied van projectmanagement te delen.

 

© www.kennisbank-projectaanpak.nl

Definitiefase

Na de initiatieffase is het de bedoeling dat de definite van het project dusdanig helder is dat deze in opdracht kan worden gegeven aan een projectleider om de definitiefase te starten. In de definitiefase ligt de nadruk op het verder definieren van het project op het gebied van de inhoud.

Als een programma van eisen voorhanden is, zal deze nader getoetst worden met alle partijen die hier iets van moeten vinden. Als er geen goed PvE voorhanden is, dan moet deze snel en goed uitgewerkt worden. Ook is in deze fase van belang om de projectopdracht voor de uitvoering, in de vorm van het projectpaln, nader uit te werken.

De beheersmatige aspecten, tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie krijgen hier de volle aandacht, alsmede de risicoanalyse en de bepaling van de aanpak van het project.

 

 

Onderwerpen tijdens de definitiefase van een project

De definitiefase start met een formele projectopdracht door opdrachtgever aan de projectleider om te starten met de volgende onderdelen:

 

De uitkomst van de definitiefase is dat zowel de projectinhoud op het gebied van de aanpak, als de projectinhoud op het (technische) resultaat helder is geworden.

Met de informatie uit deze fase zal het projectplan als definitieve projectopdracht worden besproken met de opdracht en worden geaccodeerd door de opdrachtgever, projectleider en de betrokken projectteamleden.

Met het vastgestelde programma van eisen kan het vervolg worden ingezet, waarin bijvoorbeeld een projectarchitect wordt gezocht om de eisen verder vorm te geven. Hierover meer in de voorbereidingsfase van het project.

 

 

 

 

 

 

 


Home    Contact    Links    Disclaimer                         Stuur deze pagina door via e-mail